Ihmisten käsiä ringissä

Ihmisoikeussitoumuksemme

Miljoonat ihmiset ympäri maailman osallistuvat joka päivä lukemattomissa ruokakaupoissa, kuten Lidlissä, myytävän ruoan ja käyttötavaran valmistamiseen.

Kuten maiden hallitukset, myös yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien toteutumisesta globaaleissa toimitusketjuissaan. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kiistämätön vaatimus, jonka on toteuduttava käytännössä yritysten suorissa liikesuhteissa. Me Lidlissä edistämme ihmisoikeuksia arvoketjujemme kaikissa vaiheissa yhteistyössä liikekumppaneidemme kanssa.

Perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen on osa yritysvastuutamme. Meitä ohjaavat muun muassa ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Uskomme, että yrityksemme menestys perustuu siihen, että kohtelemme toisiamme reilusti. Siksi vastuullisuus muita ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan on kiinteä osa Lidlin toimintaperiaatteita.

Osana Schwarz-yritysryhmää Lidl Suomi on sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia. Koko Schwarz-ryhmän yhteisen ihmisoikeuksia koskevan sitoumuksen voit ladata alta.
 

Tekojamme

ACT - elämiseen riittävä palkka

Olemme mukana ACT-aloitteessa parantamassa tekstiilityöntekijöiden palkkoja. ACT eli Action, Collaboration, Transformation on kansainvälinen aloite, jonka kautta yritykset edistävät toimeentuloon riittäviä palkkoja tekstiiliteollisuudessa.

Olemme mukana YK:n Global Compactissa

YK:n Global Compact-aloite tarjoaa Lidlille hyvän rungon kehittämillemme vastuullisuustoimille ja -standardeille. Global Compact täydentää jo tekemäämme, tärkeää työtä.

Ehkäisemme lapsityötä

Lidl on kansainvälisesti tehnyt vuodesta 2017 yhteistyötä Save the Children -järjestön kanssa ehkäistäkseen lapsityötä käyttötavaroidemme toimitusketjuissa. Koulutamme tuottajat Bangladeshissa, Turkissa, Myanmarissa ja Kiinassa entistä paremmin välttämään lapsityövoimaa toiminnassaan. Projekti on jo laajennettu tekstiiliteollisuudesta myös muiden käyttötavaroiden valmistajiin.

Lisätietoa

Huolellisuusperiaate

Toimintaamme koskeva huolellisuusperiaate pohjautuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja työelämän perusperiaatteisiin. Arvioimme jatkuvasti toimitusketjujen ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä ja teemme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

Code of Conduct eli Lidlin eettiset toimintaohjeet

Lidl noudattaa omassa toiminnassaan sosiaalisia vähimmäisstandardeja ja vaatii samaa myös liikekumppaneiltaan. Lidlin eettiset toimintaohjeet ovat Lidlin ja sen kaikkien liikekumppaneiden välisten sopimusten perusta.

Vastuulliset raaka-aineet

Haluamme tarjota asiakkaillemme hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia ja vastuullisia tuotteita. Panostamme omien merkkiemme tuotteissa raaka-aineiden vastuullisuussertifikaatteihin, jotka ovat tällä hetkellä paras keino varmistua siitä, että tuotantotapoja valvotaan ja kehitetään.