Weps

WEPs

Olemme mukana edistämässä naisten vaikutusmahdollisuuksia

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on syvällä yrityskulttuurissamme. Haluamme edistää tasa-arvoa niin omassa toiminnassamme kuin toimitusketjuissamme. Olemme allekirjoittaneet YK:n naisten vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet (Women’s Empowerment Principles, WEPs). Aloitteeseen liittymisen myötä olemme asettaneet sukupuolten välistä tasa-arvoa tukevia tavoitteita.

Tasavertaiset mahdollisuuden kaikille – Olemme jo hyvässä vauhdissa

Uskomme, että tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä monimuotoisuus mahdollistavat menestyksen. Siksi kiinnitämme niihin erityistä huomiota periaatteissamme ja eettisissä toimintaohjeissamme.  

Tasa-arvon edistämiseksi tekemiämme toimia:

 • Naisten osuuden lisääminen johtotehtävissä: tavoitteemme on kasvattaa naisten osuutta keskijohdon ja ylimmän johdon tehtävissä. Edistämme työn ja perhe-elämän tasapainotttamista ja teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että kaikki työntekijät ovat tietoisia raskautta sekä perhevapaita koskevista käytänteistä.
 • Tasapuoliset uramahdollisuudet kaikille työntekijöille: käytämme palkkausjärjestelmää, joka pohjautuu puolueettomiin kriteereihin kuten ammatilliseen kokemukseen, pätevyyteen sekä taitoihin. Lisäksi tarjoamme kaikille työntekijöillemme tasapuoliset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet.
 • Luottamusmiehet: työntekijöiden turvana on itsenäiset ja puolueettomat luottamusmiehet. Työntekijät voivat lähestyä heitä niin yleisissä henkilöstöasioissa kuin monimuotoisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevisssa huolissa.
 • Tasa-arvoiset mahdollisuudet toimitusketjussamme: edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon sekä yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita myös toimitusketjuissamme. Edellytämme, että myös kumppaneidemme toiminta tukee näitä periaatteita ja tarjoamme heille tietoa huolellisuusperiaatteessamme.

YK:n naisten vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women sekä YK:n Global Compact loivat naisten vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet  2010. Aloitteella pyritään vahvistamaan ja edistämään naisten roolia yrityksissä.

Periaatteiden tavoitteena on tarjota yrityksille ohjeita sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

 1. Tasa-arvoa tukevan johtamiskulttuurin rakentaminen.
 2.  Eri sukupuolten oikeudenmukainen kohtelu työelämässä.
 3. Ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden noudattaminen ja tukeminen.
 4. Kaikkien työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaaminen.
 5. Naisten yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä urakehityksen tukeminen.
 6. Naisten yrittäjyyden tukeminen, heidän asemansa vahvistaminen toimitusketjussa ja ihmisarvon kunnioittaminen kaikissa markkinointitoimissa.
 7. Tasa-arvoisuuden tukeminen yhteisillä aloitteilla ja yhteiskunnallisella vaikuttamisella. Miehen ja naisen välisen tasa-arvon mittaaminen ja siinä saavutetun edistyksen julkaiseminen.

Periaatteet on johdettu liiketoimintakäytännöistä, ja niiden tarkoituksena on tukea yrityksiä mukauttamaan nykyisiä linjauksia ja ohjelmia naisten aseman edistämiseksi tai ottamaan käyttöön uusia ja tarpeellisia linjauksia ja ohjelmia.