Naiset työssä

Ihmisoikeudet

Lidlin toimitusketjut ulottuvat viidelle eri mantereelle ja ne koostuvat itsenäisistä tavarantoimittajista ja heidän työntekijöistään. Suhtaudumme sen mukanaan tuomaan vastuuseen vakavasti. Tiedostamme, että pitkissä toimitusketjuissa ilmenee ihmisoikeusriskejä, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, järjestäytymisen vapauteen ja erilaisiin pakkotyön muotoihin. Pyrimme pienentämään näitä riskejä arvioimalla ihmisoikeusvaikutuksia eri toimitusketjuissa, auditoimalla riskimaissa toimivia käyttötavaroiden tavarantoimittajiamme ja panostamalla sertifiointeihin, jotka takaavat, että tuotanto-olosuhteita valvotaan ja kehitetään.

Meidän vastuumme

Periaatteemme

Päivittäin miljoonat ihmiset ympäri maailman ovat mukana Lidlissä myynnissä olevien tuotteiden valmistuksessa. Meidän vastuumme on kunnioittaa ja suojata heidän perusoikeuksiaan. Toimintaamme ohjaavat kansainvälisesti voimassa olevat puitteet, kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet sekä ILO:n perustyönormit.

Reilu toiminta on avain menestykseen ja vastuu sekä ihmisistä että yhteiskunnasta on olennainen osa yritysperiaatteitamme. Jo useiden vuosien ajan olemme velvoittaneet yhteistyökumppanimme noudattamaan eettisiä toimintaohjeitamme.

Lähestymistapamme

Haluamme torjua kaikenlaisia ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä omassa liiketoiminnassamme. Teemme jatkuvaa riskien ja kehitysmahdollisuuksien arviointia ja lisäämme toimitusketjujemme läpinäkyvyyttä. Lisää tietoa riskien analyysistä löytyy huolellisuusperiaatteestamme. Käymme aktiivista vuoropuhelua tavarantoimittajiemme sekä kansalaisjärjestöjen ja työntekijöiden edustajien kanssa parantaaksemme työoloja ja varmistaaksemme ihmisoikeuksien toteutumisen toimitusketjuissamme. Olemme myös itse aktiivisia omilla aloitteillamme ja lukuisissa yhteistöissä vakiintuneiden kumppaneidemme kanssa.

Reagoimme mahdollisiin ihmisoikeusrikkomuksiin välittömästi ja tarjoamme työntekijöille tai rikkomuksia havainneille pääsyn valitusmekanismiin. Pyrimme luomaan tietyille toimitusketjuille myös niille erityisesti sopivia valitusmekanismeja. Olemme aktiivinen jäsen esimerkiksi Bangladesh Accord -työryhmässä, jonka tehtävänä on kehittää sopiva valitusmekanismi Bangladeshin vaatetyöntekijöille.

Ei pakkotyötä

Jokainen voi päättää mitä työtä hakee, mutta työskentelemään pakottaminen loukkaa perusihmisoikeuksia. Velvollisuutemme on välttää yhdessä kumppaneidemme kanssa kaikenlaista tahdonvastaista työtä.

Ei lapsityövoimaa

Lapset kaipaavat erityistä suojeluamme, sillä heidän ei tulisi työskennellä kouluikäisinä vaarallisissa olosuhteissa. Teemme yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa lapsityövoiman estämiseksi.

Yhdistymisvapaus

Yhdistymisvapaus on tärkeä osa työntekijöiden oikeuksia. Tätä puolustamme erityisesti maissa, joissa työntekijöiden suoja on rakenteellisesti heikko, jotta työntekijät voivat järjestäytyä tehokkaasti.

Reilu palkkaus

Erityisesti maataloudessa ja tekstiiliteollisuudessa työntekijöille maksetut palkat ja viljelijöiden tulot jäävät pieniksi, eivätkä ne riitä kattamaan peruselämistä. Siksi kannatamme tuottajille elämiseen riittäviä palkkoja ja oikeudenmukaisia hintoja.

Ei syrjintää

Yhdenvertaisuus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Siksi vastustamme kaikenlaista, esimerkiksi sukupuoleen perustuvaa, syrjintää ja olemme sitoutuneet huolehtimaan oikeudenmukaisista olosuhteista toimitusketjuissamme.

Työturvallisuus

Terveet ja hyvinvoivat ihmiset mahdollistavat yritystoimintamme. Siksi työntekijät ansaitsevat työpaikallaan erityistä suojaa. Haluamme luoda kaikille turvalliset työolosuhteet yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Jatkuva arviointi

Haluamme torjua kaikenlaisia ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä omassa liiketoiminnassamme. Teemme jatkuvaa riskien ja kehitysmahdollisuuksien arviointia ja lisäämme toimitusketjujemme läpinäkyvyyttä.

Työmme ja tavoitteemme ihmisoikeuksien toteutumiseksi toimitusketjuissamme on koottu linjauspaperiin, joka ohjaa ostotoimintaamme. Linjaukseen pääset tutustumaan tarkemmin tästä:

Ihminen keräämässä puuvillaa.

Miksi ihmisoikeudet ovat vaarassa?

Ihmisoikeusrikkomukset johtuvat usein poliittisista, sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista. Pahimmat rikkomukset, kuten pakko- ja lapsityö, tapahtuvat usein, kun työntekijöiden oikeuksia ei suojella riittävästi ja ammattiliittojen toimintaa rajoitetaan. Havaittuja rikkomuksia ei yleensä korjata riittävästi.

Ihmisoikeusrikkomukset ovat siksi usein poliittisten, taloudellisten tai sosiaalisten olosuhteiden rakenteellinen seuraus. Ihmisoikeuksia loukataan esimerkiksi silloin, jos lakisääteiset minimipalkat eivät riitä kattamaan perustarpeita. Ihmiset ovat usein riippuvaisia taloudellisista olosuhteista, kuten raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen vaihteluista, joihin he eivät itse voi vaikuttaa. Myös sosiaaliset tekijät voivat johtaa rikkomuksiin esimerkiksi silloin, kun sukupuolinormit estävät naisia tekemästä ihmisarvoista työtä. Tällaiset olosuhteet vaikuttavat usein kokonaisiin sektoreihin, kuten maatalouteen tai tekstiiliteollisuuteen.

Näistä syistä mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia ei voida siis täysin sulkea pois ja tiivis yhteistyö ihmisoikeuksien suojelemiseksi on entistä tärkeämpää.

Mustikanvarpuja

Case marjanpoimijat

Ihmisoikeusrikkomukset eivät tapahdu vain maailmalla. Myös Suomessa on raportoitu ihmisoikeusrikkomuksia, ja Lidlissä koemme tärkeäksi paitsi tunnistaa ennaltaehkäisevästi potentiaalisia riskejä, myös puuttua epäkohtiin omalla toiminnallamme.

Toteutimme syksyllä 2023 arvioinnin, jossa tarkasteltiin marjanpoimijoiden ihmisoikeuksien toteutumista Lidlille kotimaisia luonnonmarjoja myyvissä yrityksissä. Arvioinnista kävi ilmi useita merkittäviä riskejä, jotka liittyvät pääosin marja-alan rakenteeseen. Arvioinnin tulosten perusteella Lidl laati marjayrityksiä koskevan, lakia tiukemman ostolinjauksen, jonka kriteerit marjoja toimittavien yritysten tulee täyttää voidakseen olla sopimussuhteessa Lidlin kanssa. 

Käytännössä Lidl edellyttää marjayritystä tarkastelmaan marjanpoimijoiden työoloja vuosittain ja raportoimaan niistä. Lisäksi Lidl vaatii poimijoille selkeää tietoa heidän ansaitsemistaan tuloista, ansaintamallista ja kuluista sekä työ- ja asumisolosuhteista jo rekrytointivaiheessa. Vaatimuslistalla on myös anonyymi ilmoituskanava, jonka kautta poimijat voivat antaa palautetta tai ilmoittaa epäkohdista. Lisäksi Lidl vaatii marjalain noudattamista täysimääräisesti myös poimijoiden matkakustannusten korkojen osalta. Marjayritysten on raportoitava Lidlille säännöllisesti edellä mainituista toimenpiteistä.

Tehokkaat valitusmekanismit

Kansainvälisissä toimitusketjuissa työskentelevien mahdollisuus käyttää toimivaa valitusmekanismia on olennainen osa yritysten huolellisuusperiaatetta ihmisoikeusriskien ja -rikkomuksien havaitsemiseksi. Käytännössä tämä on kuitenkin usein haasteellista, sillä kaikilla työntekijöillä tulisi olla yhteneväinen pääsy valitusmekanismin piiriin eriävistä lähtökohdista, kuten kielitaidosta, teknologian käyttömahdollisuuksista tai kulttuurisista eroista huolimatta.

Siksi olemme asettaneet itsellemme tavoitteen pilotoida valitusmekanismeja toimitusketjuissamme, jotta voimme löytää muokkautuvia ja tehokkaita lähestymistapoja. Ensimmäisessä vaiheessa olemme aloittaneet kokeilemalla valitusmekanismeja kolmessa korkean riskin toimitusketjussa.

Marjat, Espanja

Osana tätä pilottiprojektia olemme työskennelleet yhteistyökumppanimme Elevaten kanssa rakentaaksemme uuden, tehokkaan valitusmekanismin Espanjan Huelvan marjasektorin työntekijöille. Valitusmekanismia kokeillaan valittujen viljelijöiden kanssa satokaudella 2021–2022. Tässä mekanismissa on useita valituskanavia, kuten puhelinlinja ja WhatsApp. Valituksia otetaan vastaan kirjallisena millä tahansa kielellä, puhelimitse työntekijöiden kanssa voi asioida espanjaksi, arabiaksi ja englanniksi. Kaikki työntekijät on koulutettu valitusmekanismin käyttöön. Koska suurin osa työntekijöistä paikan päällä on naisia Pohjois-Afrikasta ja Itä-Euroopasta, kaikki puhelinlinjalla työskentelevät ovat naisia. Arvioimme pilottihanketta satokauden päätyttyä, minkä jälkeen raportoimme tuloksista ja seuraavista askelista.

Palmuöljy, Malesia

Työskentelemme tavarantoimittajiemme Griesson – de Beukelaerin ja Cargillin kanssa pilotoidaksemme tehokasta valitusmekanismia palmuöljysektorille. Käytämme olemassa olevaa valitusmekanismia, jonka yhteistyökumppanimme Elevate on kehittänyt ja jota muut yritykset ovat jo käyttäneet. Työskentelemme valittujen palmuöljytoimittajien kanssa heidän palmuöljyplantaaseillaan arvioidaksemme, soveltuuko valitusmekanismi muille alueille tai muihin tuoteryhmiin. Pilottihankkeen odotetaan kestävän vuoden 2022 loppuun.

Kookosmaito, Vietnam

Vietnamissa pilotoimme valitusmekanismia, jonka tarjoaa palveluntarjoaja Ulula yhteistyössä Amforin kanssa. Tätä mekanismia testataan sekä käyttötavara- että ruokasektorilla. Lidl osallistuu hankkeeseen tekstiili- ja kookosmaitoalan tuotantolaitoksilla. Pilottihanke tarjoaa työntekijöille monia eri valituskanavia. Koska yhdellä tuotantolaitoksella on usein useita asiakkaita, valitukset tutkitaan virallisesti kolmannen osapuolen läsnäollessa ja kehitetään korjaavia toimenpiteitä. Pilotti on käynnissä vuoden 2022 puoleen väliin ja jatkuu sen jälkeen mahdollisten kehitystoimien jälkeen.

Ihmisiä työskentelemässä pellolla.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi

Osana ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusperiaatteemme kehittämistä teemme säännöllisesti ihmisoikeusvaikutusten arviointeja (HRIA) kansainvälisesti tunnustettujen menetelmien mukaisesti.

Merkityksellisten toimitusketjujen tunnistaminen

Pyrimme selventämään monimutkaisia toimitusketjuja perusteellisen arvioinnin avulla. Ensin tunnistamme ja priorisoimme tärkeimmät toimitusketjut kattavan olennaisuus- ja riskinarvioinnin kautta. Osana prosessia teemme HRIA:t ensin kenialaisen teen, espanjalaisten marjojen ja kolumbialaisten banaanien toimitusketjuissa, joissa olemme havainneet kohonneita ihmisoikeusriskejä.

HRIA-menetelmä

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi perustuu järjestelmälliseen prosessiin, jonka avulla tunnistetaan ja käsitellään toimintamme ihmisoikeusvaikutuksia. Tärkeässä osassa on nopea reagointi ja kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tehokas minimointi. Sidosryhmät ja oikeuksien haltijat ovat aina mukana HRIA:n valmistelussa, jolloin kaikkien aihetta koskevien näkökulmat otetaan huomioon. HRIA on jatkuva osa huolellisuusperiaatteemme toteuttamista, ei vain kertaluonteinen arviointi.

Tavoite

HRIA:n avulla saamme selkeämmän käsityksen liiketoimintamme vaikutuksista valituissa korkean riskin toimitusketjuissa. Sitä kautta ymmärrämme paremmin omat mahdolliset vaikutuksemme, roolimme ja vastuumme tunnistettujen vaikutusten minimoimisessa. Lisäksi saamme HRIA:n kautta tietoa ongelmista, joita erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kohtaavat, kuten sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, maaoikeuksista tai yhdistymisvapaudesta. Sidosryhmiemme avulla rakennamme kumppanuuksia paikan päällä, jotta saamme suoran yhteyden oikeuksien haltijoihin ja ymmärrämme vaikutukset omakohtaisesti. Näin luomme perustan toimenpiteiden toteuttamiselle ja tunnistettujen riskien käsittelemiseksi.

Jo toteutetut ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit

Olemme yhtenä ensimmäisistä kansainvälisistä vähittäiskauppiaista maailmassa tehneet ja julkaisseet kolme ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Niitä ovat HRIA teen toimitusketjulle Keniassa, HRIA marjojen toimitusketjulle Espanjassa ja HRIA banaanin toimitusketjulle Kolumbiassa. Viimeisimpänä näiden lisäksi Suomessa toteutettiin toukokuussa 2022 ihmisoikeusvaikutusten arviointi suomalaisten metsämarjojen toimitusketjuille.