Myymälä.

Julkaisumme

Raportoimme vastuullisuusteoistamme vuosittain

Lidl logo vihanneksilla tehtynä.

Visiomme vastuullisuustyössä on että vastuullisuus on meille ja asiakkaillemme arkipäivää. Koostimme historiamme ensimmäiseen vastuullisuusraporttimme tilikaudella 2018. Sen jälkeen olemme julkaisseet joka vuosi koosteen vastuullisuustyöstämme ja vuoden 2022 raportti julkaistiin syksyllä 2023.

Vastuullisuusraportin tavoitteena on kertoa, mitä olemme tehneet ilmaston, luonnonvarojen ja monimuotoisuuden suojelemiseksi sekä miten toimimme reilusti, edistämme terveyttä ja käymme vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. 

Tutustu muihin julkaisuihimme

Vihreä ympyrä valkoisilla vastuullisuusikoneilla

Valikoimalinjaukset

Laadukkaasta tuotevalikoimasta on helppo tehdä hyviä valintoja. Tekemällä jatkuvasti työtä valikoimamme vastuullisuuden eteen kehitämme ostoskorisi sisältöä entistä laadukkaammaksi. Sinun tarvitsee vain valita itsellesi sopivin vaihtoehto.

Vastuullisten tuotteiden kyljessä komeilee usein sertifikaatti. Se kertoo puolueettomasti tuotteen tuotannon olevan vastuullisella pohjalla. Tuote ja sertifikaatti kerrallaan rakennamme valikoimaa, joka täyttää vaativimmatkin laatu- ja vastuullisuuskriteerit.

Vastuullisesti valmistettujen tuotteiden edellytys on yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävien raaka-aineiden hankinta. Raaka-aineet ovat valikoimamme perusta, ja siksi olemme laatineet raaka-ainestrategian.  

Schwarz-ryhmän vastuullisuusraportti

Schwarz-konsernin vastuullisuusraportti

Monipuolinen vastuullisuustyömme näkyy Schwarz-konsernin ensimmäisessä koko yritysryhmää käsittelevässä vastuullisuusraportissa. Raportissa eritellään yritystoiminnan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ihmisten elämänlaatuun, tuotteiden laatuun, kiertotalouteen ja ekosysteemeihin. Schwarz-ryhmä dokumentoi raportilla, miltä vastuullinen yrityspolitiikka sen toiminnassa näyttää.

Vastuullisuusraportti kattaa tilikauden 2020/2021. Lue lisää linkistä. Voit valita kieleksi englannin tai saksan.

Työntekijöitä niittämässä joessa

Huolellisuusperiaate

Huolellisuusperiaatteemme pohjautuu kansainvälisiin YK:n, ILOn ja OECD:n sopimuksiin. Toimintatapaamme kuuluu ihmisoikeus- ja ympäristöriskien tunnistaminen ja negatiivisten vaikutusten ehkäisy yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa. Kehitämme jatkuvasti ostotoimintojamme ja huolellisuusperiaatteen toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Painopisteemme tulevien vuosien aikana on läpinäkyvyyden lisääminen. Teemme esimerkiksi tuoteryhmärajat ylittävän riskianalyysin omien merkkiemme tuotteista, selvitämme mahdollisuutta korkean riskin toimitusketjuille suunnattuun valitusmekanismiin, toteutamme ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin korkean riskin toimitusketjuissamme ja tuemme pienviljelijöiden asemaan ja elämiseen riittävään palkkaukseen liittyviä ohjelmia.

Ihmisten käsiä pitämässä toisistaan kiinni

Ihmisoikeussitoumus

Perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen on osa yritysvastuutamme. Meitä ohjaavat muun muassa ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Uskomme, että yrityksemme menestys perustuu siihen, että kohtelemme toisiamme reilusti. Siksi vastuullisuus muita ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan on kiinteä osa Lidlin toimintaperiaatteita.

Osana Schwarz-yritysryhmää Lidl Suomi on sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia. Koko Schwarz-ryhmän yhteisen ihmisoikeuksia koskevaan sitoutumukseen ja muihin tekoihimme voit tutustua alta.