Työntekijöitä riisipellolla

Huolellisuusperiaate

Keskiössä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset

Huolellisuusperiaatteemme pohjautuu kansainvälisiin YK:n, ILOn ja OECD:n sopimuksiin. Toimintatapaamme kuuluu ihmisoikeus- ja ympäristöriskien tunnistaminen ja negatiivisten vaikutusten ehkäisy yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa. Kehitämme jatkuvasti ostotoimintojamme ja huolellisuusperiaatteen toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Painopisteemme tulevien vuosien aikana on läpinäkyvyyden lisääminen. Teemme esimerkiksi tuoteryhmärajat ylittävän riskianalyysin omien merkkiemme tuotteista, selvitämme mahdollisuutta korkean riskin toimitusketjuille suunnattuun valitusmekanismiin, toteutamme ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin korkean riskin toimitusketjuissamme ja tuemme pienviljelijöiden asemaan ja elämiseen riittävään palkkaukseen liittyviä ohjelmia.