Kasvin taimi ja multapaakku ihmisten käsissä

UN Global Compact

Mukana maailman suurimmassa yritysvastuuverkostossa

YK:n Global Compact on yritysvastuun yleismaailmallinen kehys, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa kaikkialla maailmassa. Liittymällä mukaan aloitteeseen olemme sitoutuneet kymmeneen vastuullisen yritystoiminnan periaatteesen, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn, sekä kehittämään liiketoimintamme vastuullisuutta.

Global Compact tarjoaa hyvän rungon ja ohjenuoran vastuullisuustyöllemme.

Olemme mukana Global Compact -aloitteessa sekä kansainvälisesti osana Schwarz-ryhmää että yritysvastuualoitteen paikallisverkostossa Suomessa (Global Compact Network Finland).

YK:n Global Compact -aloite

Global Compact muodostuu kymmenestä vastuullisen liiketoiminnan periaatteesta, joiden keskiössä ovat ihmisoikeudet, työntekijät, ympäristö sekä korruption vastustaminen. Meille nämä periaatteet toimivat ohjenuorana täydentämään jo vakiintunutta ja kattavaa sitoutumistamme ihmiskunnan ja ympäristön hyväksi.

UN Global Compact logo

Global Compactin periaatteet

Ihmisoikeudet
  • Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
  • Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksiin.
Työelämä
  • Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
  • Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
  • Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
  • Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.
Ympäristö
  • Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
  • Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
  • Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.
Korruption vastaisuus
  • Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan,  mukaan lukien kiristys ja lahjonta.