Työntekijät varastolla

Palkkaus ja tasa-arvo

Paras työpaikka huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti

Ihminen kuluttaa työpaikallaan merkittävän osan elämästään. Haluamme olla työntekijöillemme paras mahdollinen työpaikka. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että toimimme reilusti ja tasa-arvoisesti ja meillä on hyvä olla töissä. Työstä maksamme kaupan alan työehtosopimusta suurempaa palkkaa ja tuemme myös monipuolisesti työntekijöidemme vapaa-ajan virkistäytymistä.

Tavoitteet

  • Aina kilpailukykyinen ja tasa-arvoinen palkka. Kaikki työntekijämme saavat TESiä korkeampaa palkkaa. Pidämme myös huolen siitä, että toimimme tasa-arvoisesti: samasta työstä maksetaan sama palkka.
  • Mukana työntekijän elämässä. Työntekijämme voivat sujuvasti siirtyä toiseen Lidl-toimipisteeseen esimerkiksi muuton yhteydessä. Perheen kasvaessa vanhempi saa perhepakkauksen joka sisältää vauva-arjessa tarpeellisia tuotteita.
  • Emme hyväksy syrjintää. Tuomitsemme jyrkästi kaikenlaisen syrjinnän työyhteisössämme. Koulutamme jatkuvasti esihenkilöitämme johtamaan monimuotoista ja suvaitsevaa työyhteisöä.
  • Edistämme kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työhyvinvoinnin johtamisessa korostuu jatkuva yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittäminen, sitoutumisen ja työkykyjohtamisen vahvistaminen sekä työkykyriskien ennaltaehkäisy ja hallinta. Ne tukevat hyvinvointia niin työssä kuin työn ulkopuolella ja luovat näin pohjan työntekijän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Kaikki lidliläiset kuuluvat laajennetun työterveyshuollon piiriin, joka kattaa lainmukaisten palvelujen lisäksi sairaanhoidon sekä tarvittaessa työterveyspsykologin, sosiaalialan asiantuntijan ja työfysioterapeutin palvelut. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tehty töitä pitkäjänteisesti, ja niissä on nähtävissä laskeva trendi.

Faktat

Aidosti kansainvälinen

Suomen Lidlissä työskentelee yli 50 eri kansallisuuden edustajia.

Alan kärkipalkat

Lidl-lisä tuo kaikille myymälätyöntekijöillemme 1,5–10% lisän peruspalkan päälle. Varastoillamme maksetaan TES-palkan päälle toimipaikasta riippuen 11–18% suuruista logistiikkalisää ja henkilökohtaista suoritepalkkiota.

Edut kuuluvat kaikille

Jokainen työntekijämme on oikeutettu liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri- ja työmatkaetuun. Lisäksi muistamme 10 vuotta talossa olleita tuntuvalla bonuksella.