Erivärisiä lankarullia

PURE – koulutusta tekstiilityöntekijöille

PURE-PROJEKTILLA YMPÄRISTÖNSUOJELUA JA RESURSSITEHOKKUUTTA

PURE-koulutusprojektilla edistämme tietoutta kestävämmistä ja turvallisista ympäristö- ja turvallisuusstandardeista käyttämissämme tekstiilitehtaissa Kiinassa ja Bangladeshissa.

PURE-hanke kehitettiin ja käynnistettiin vuonna 2017 yhteistyössä Lidlin ja saksalaisen kehitysyhteistyöjärjestö GIZ:n kanssa.

PURE-koulutushankkeen saavutuksia

vastuutyöntekijää koulutettu

työntekijää hyötyy koulutusten tuloksista arjessaan

tekstiilitehdasta saavutettu

Terveiset Bangladeshista

Video Lidlin PURE-koulutusprojektista

Kesäkuussa 2017 aloitetun PURE-ohjelman aikana on koulutettu jo yli 400 tehdastyöntekijää 80 eri tehtaassa. Heidän tehtävänsä on soveltaa käytännössä tietoaan vastuullisesta kemikaalien ja jätevesien käsittelystä sekä säästeliäästä resurssien ja energiankäytöstä, ja välittää tietoa muille työntekijöille. Katso lisää englanninkieliseltä PURE-videolta.

Pure-projektin tavoitteet

Säästeliästä energiankäyttöä

Koulutamme käyttämään vettä ja höyryä viisaasti. Myös tekniikkaa uusimalla ja parantamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa.

Jätteet ja jätevedet paremmin käsiteltynä

Jätteiden ja jätevesien käsittelyä parantamalla voidaan vähentää tehtaiden vaikutuksia esimerkiksi paikallisiin vesistöihin ja niiden kautta paikallisten ihmisten terveyteen.

Vain standardien mukaisia kemikaaleja

Koulutamme tehtailla tunnistamaan kemikaaleja ja niihin liittyviä riskejä sekä käyttämään asianmukaisia suojavarusteita. Näin parannamme työturvallisuutta ja vähennämme ympäristön kuormitusta.