Vettä

Puhdas vesi

Maailman vesivarat

Vesi on elämän edellytys. Väestönkasvun myötä 2000-luvun keskeiseksi haasteeksi on noussut puhtaan veden riittävyys. YK määritteli puhtaan veden saamisen ihmisoikeudeksi vuonna 2010: jokainen ihminen tarvitsee vettä juotavaksi ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. 

Kotitaloudet vastaavat kuitenkin vain 10 prosentista kaikista maailmassa käytetyistä vesivaroista. 70 prosenttia vedestä käytetään maataloudessa - suuri osa siitä kasteluun ja elintarvikkeiden ainesosina. Teollisuuden osuus on 20 prosenttia. Teollisuus ja maatalous siis vastaavat 90-prosenttisesti kaikesta kulutetusta vedestä ja sen lisäksi vaikuttavat vesien saastumiseen.

Kastelua pellolla

Kohti pienempää vesijalanjälkeä

Iso osa liikevaihdostamme syntyy maataloustuotteiden myynnistä. Koska maataloudessa kulutetaan paljon vettä, tulisi siellä myös tehdä kestävään vedenkäyttöön liittyviä ratkaisuja. Vähentämällä omaa vedenkulutustamme ja edistämällä järkevää vedenkäyttöä arvoketjuissamme pienennämme vesijalanjälkeämme. 

Esimerkiksi kahvikupin (125 ml) vesijalanjälki on 132 litraa, josta suurin osa on kahvipensaiden tarvitsemaa vettä. Pelkän vesijalanjäljen tarkastelu ei yksin riitä: alueilla, joilla sataa runsaasti, ei iso vesijalanjälki ole niin ongelmallinen kuin kuivilla alueilla. Siksi meille on keskeistä ottaa vedenkäytössä huomioon alueelliset haasteet. Teemme vesiriskianalyysejä, jotta voimme tehdä kestävää vedenkäyttöä tukevia ratkaisuja yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa.

Lidl ja kestävä vedenkäyttö

Pyrimme saamaan aikaan muutoksia vedenkäytössä. Yksi keinoista on laajentaa myös vedenkäytön osalta sertifioitujen tuotteiden osuutta valikoimassamme. Tuemme siis tunnustettuja merkintöjä koskevia aloitteita ja samalla varmistamme kestävien tuotantotapojen vähimmäisvaatimukset. Lidl on jäsen esimerkiksi Alliance for Waterstewardship (AWS) -järjestössä, joka tavoittelee sosiaalisesti oikeudenmukaista, ekologisesti kestävää ja taloudellisesti hyödyllistä vedenkäyttöä. AWS on ensimmäinen kansainvälinen standardi, joka ottaa vedenkäyttöä mitattaessa huomioon alueen sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen tilan riippumattomasti ja todennettavasti. Lisäksi olemme kiinnostuneita sertifikaateista, joissa keskitytään nimenomaan veteen. Yksi esimerkki sellaisesta on GlobalG.A.P.-sertifioinnin lisäosa SPRING.

Joulukuussa 2014 liityimme Greenpeacen Detox-sitoumukseen luopuaksemme järjestön luokittelemista, ympäristölle haitallisista 11 kemikaaliryhmästä omien merkkiemme tekstiilien ja kenkien valmistuksessa. Detox-sitoumuksen mukaisesti tehtaidemme jätevedet ja jätevesilietteet testataan vähintään kerran vuodessa kemikaalijäämien suhteen.

Vesivastuullisuuden sitoumuksessamme esittelemme toimintasuunnitelmamme kasvavan vedenkulutuksen ja veden pilaantumisen aiheuttamien globaalien haasteiden suhteen. 

Lidlin Save Water -merkki

Veden säästäminen on helppoa

Toimitusketjuissa tekemiemme toimien lisäksi haluamme lisätä asiakkaidemme tietoisuutta vedenkulutuksesta Save water -merkin avulla. Merkki on tiettyjen vedenkäyttöä vaativien tuotteiden, kuten hammastahnan, pakkauksessa.

Save water -logo muistuttaa vedenkäytön vähentämisestä ostoksilla ja kotona tuotetta käytettäessä. Meidän jokaisen tulisi tehdä voitavamme vähentääksemme vedenkulutusta ja säästääksemme vesivaroja.

Vedensäästövinkkejä