Sahattuja tukkeja pinossa

Luonnon monimuotoisuuden puolesta

Metsäkato ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen uhkaavat ekosysteemejä ja ilmastoa eri puolilla maailmaa, kun metsiä hakataan ja esimerkiksi kosteikkojen kaltaisia ekosysteemejä tuhotaan ruoantuotannon tieltä. Metsäkadon kannalta kriittisiä, kaukomailta tulevia raaka-aineita ovat palmuöljy, soija, kaakao, kahvi, puu ja naudanliha. Biodiversiteetin heikentyminen on toisaalta uhka myös ruoantuotannolle.

Suomessakin luonnon monimuotoisuus heikentyy: uhanalaisia on jo joka yhdeksäs eliölaji ja joka toinen luontotyyppi.

Kauppana tavoitteemme on varmistaa, että omissa toimitusketjuissamme ei tapahdu metsien hävittämistä tai ekosysteemien tuhoamista. Suomessa suojelemme luonnon monimuotoisuutta ottamalla luonnon huomioon uusien myymälöidemme pihoissa.

Työmme ja tavoitteemme metsäkatoa torjuviin ja metsien säilymistä tukeviin toimitusketjuihimme on koottu linjauspaperiin, joka ohjaa ostotoimintaamme. Linjaukseen pääsee tutustumaan tarkemmin tästä:

Tavoitteemme

Ei metsäkatoa toimitusketjuissa 2025

Vain vastuullisuussertifioitua palmuöljyä, rehusoijaa, kaakaota, kahvia, teetä ja puuta

Jäljitettävää palmuöljyä ja soijaa

Huomioimme luonnon monimuotoisuuden myymälöidemme pihoissa

Torjumme metsäkatoa raaka-aineiden sertifiointien avulla

Tiheä sademetsä auringonpaisteessa.

Torjumme metsäkatoa ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä riskiraaka-aineiden vastuullisuussertifiointien avulla. Esimerkiksi Reilun kaupan, RTRS- ja Rainforest Alliance -sertifiointeihin sisältyvät vaatimukset ekosysteemien suojelemisesta ovat keino estää metsäkatoa.

Omien merkkiemme tuotteissa käytetään sertifioitua palmuöljyä, kaakaota, kahvia ja teetä, ja myös toimitusketjuissamme käytettävä rehusoija on sertifioitua. Lisäksi olemme linjanneet, että tuotteissamme ja pakkauksissamme käytettävä puukuitu on joko kierrätettyä materiaalia tai FSC-sertifioitua eli peräisin kestävästi hoidetuista metsistä vuoden 2025 loppuun mennessä. Eliminoidaksemme metsäkadon työskentelemme erityisesti palmuöljyn ja soijan jäljitettävyyden takaamiseksi.

Yrityksille selkeät säännöt metsäkadon torjumisesta

Ilmakuva sumuisesta sademetsästä.

Liityimme toukokuussa 2021 yli 50 yrityksen vaatimukseen EU-lainsäädännöstä, joka loisi yrityksille selkeät säännöt metsäkadon ja ekosysteemien köyhtymisen estämiseksi toimitusketjuissa. Uusilla EU-direktiiveillä kiellettäisiin metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden tuominen Eurooppaan.

Maailman luonnonsäätiö WWF:n laatiman julkilausuman allekirjoittajat vaativat eurooppalaista lainsäädäntöä, johon sisältyisi yrityksiä sitovia vaatimuksia huolellisuusperiaatteen, avoimuuden ja jäljitettävyyden toteuttamisesta.

Monimuotoiset pihat

Vihreää kasvustoa auringonsäteissä.

Suomessa suojelemme luonnon monimuotoisuutta myymälöidemme pihoilla. Kun rakennamme uusia myymälöitä, teetämme tontilla ennen rakennustöiden aloittamista ekologisen kartoituksen. Otamme monimuotoisuuden ja pölyttäjähyönteiset huomioon säilyttämällä tontilla olevaa kasvillisuutta, istuttamalla nurmikon sijasta niittyä ja erilaisia kotimaisia kasveja sekä asentamalla pihaan linnun- ja lepakkopönttöjä. Esimerkiksi Vantaan Vapaalassa on hyönteisille pitkä lahopuuaita ja Riihimäelle loppuvuodesta 2021 avautuvan puurakenteisen myymälän pihalla perhosniitty.