Joki halkoo vuoristoista metsää.

Ilmaston hyväksi

Ilmastonmuutoksen jarruttaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Tehokkain tapa hillitä ilmaston lämpenemistä on pienentää päästöjä. Lidlissä olemme ilmoittautuneet ilmastotalkoisiin ja sitoutuneet useisiin konkreettisiin tekoihin ja tavoitteisiin ilmaston hyväksi. Ilmastostrategiamme kunnianhimoiset tavoitteet ulottuvat aina vuoteen 2030 asti.

Ilmastostrategiamme tukipilarit

Seuraamme hiilijalanjälkeämme jatkuvasti

Analysoimme päästöjä paitsi oman toimintamme myös koko arvoketjun osalta.

Asetamme tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Oman toiminnan ja ostoenergian päästöille asettamamme tavoite perustuu Science Based Targets -aloitteen metodeihin ja edistää tavoitetta hillitä maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Teemme konkreettisia tekoja

Pyrimme sekä omassa toiminnassa että toimitusketjuissa ensin välttämään ja vähentämään päästöjä. Loput päästöt hyvitämme luotettavien hankkeiden kautta.

Tieteeseen perustuvat tavoitteet

Lidlin emoyhtiö Schwarz Group liittyi elokuussa 2020 Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sitoutui asettamaan itselleen tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Lidlin kansainvälinen ilmastostrategia on tehty SBTi-metodien mukaisesti. Lidlin konkreettiset ilmastoteot ovat osa emoyhtiön ilmastotavoitteita.

Lidlin kansainväliset ilmastotavoitteet 

 • Lidl pyrkii kansainvälisesti pienentämään oman toiminnan päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna. Suomessa päästöjen vähennystarve on noin 15 %.
 • Vuonna 2022 Lidl siirtyi uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöön kaikissa toimintamaissa. Tämän jälkeen yhtiö hyvittää loput oman toiminnan* päästöt sertifioitujen ilmastohankkeiden kautta. Suomessa olemme käyttäneet pelkästään uusiutuvilla tuotettua sähköä jo vuodesta 2019.
 • Haluamme pienentää myös toimitusketjuissamme syntyviä päästöjä. Tavoitteena on, että kansainvälisesti tarkasteltuna suurimmat tavarantoimittajamme, jotka aiheuttavat 75 % Lidlissä myytäviin tuotteisiin liittyvistä päästöistä**, asettavat omat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa vuoteen 2026 mennessä.

*Oman toiminnan päästöiksi luetaan yrityksen suorat kasvihuonepäästöt kuten kylmäaineiden ja omien autojen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä ostoenergian päästöt eli käytetyn maakaasun, sähkön ja lämmityksen päästöt. Ilmastokielellä näistä puhutaan termeillä scope 1 ja scope 2.

**Tässä puhumme ilmastokielellä scope 3 -päästöistä.

Kauppa joka menetti jälkensä

Lidl on oman toiminnan osalta ensimmäinen hiilineutraali ruokakauppa. Tavoite saavutettiin vuonna 2022.

Hiilineutraali vuodesta 2022

Saavutimme tavoitteemme olla oman toiminnan osalta hiilineutraali vuonna 2022. Oman toiminnan päästöiksi luetaan suorat kasvihuonepäästöt kuten kylmäaineiden ja omien autojen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä ostoenergian päästöt.

Miten? Vältämme ja vähennämme päästöjä aina kun mahdollista. Loput päästöt hyvitämme sertifioitujen ilmastohankkeiden kautta.

 

Kompensaation avulla hiilineutraaliksi

Ilmastotyössä keskitymme ensisijaisesti välttämään ja vähentämään päästöjä. Hiilineutraaliksi pääsimme kompensoimalla jäljelle jäävät päästöt. Kompensaatio on meille aina viimeinen keino ja käytämme kompensaatioprojekteja niiden päästöjen hyvittämiseksi, joita emme voi itse välttää tai vähentää.

Kompensoimme oman toimintamme jäljelle jäävät päästöt valituissa sertifioiduissa ilmastonsuojeluprojekteissa. Teemme yhteistyötä ClimatePartnerin kanssa ja käytämme kompensointiin aina vain Gold Standard -sertifioituja hankkeita. Näin voidaan varmistaa, että ilmoitettu määrä kasvihuonepäästöjä todella vältetään ja kompensointi on luotettavaa. Gold Standardin kriteereihin kuuluu muun muassa jatkuvuus, läpinäkyvyys, kaksoislaskennan välttäminen sekä lisäisyys. Ilmaston lisäksi Gold Standard huomioi myös muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja hankkeet edistävät mm. lasten ja naisten terveyttä ja tasa-arvoa.

Hyvitämme päästömme näissä projekteissa

Arfikkalainen nainen kaivolla.
Juomavettä Sambiassa ja Mosambikissa

Puhtaiden kaivojen ansiosta säästyy ne päästöt, joita syntyy veden keittämisestä käyttökuntoiseksi. Tämä tarkoittaa yhteensä 160 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuodessa, 90 prosenttia vähemmän savua kodeissa ja noin 41 000 ihmistä, joille on saatavilla puhdasta vettä.

Projekti: Puhdas juomavesi, Keski-Provinssi, Sambia, climatepartner.com/1321

Intialainen nainen laittamassa ruokaa lieden äärellä.
Puhtaita liesiä Intiassa

Tehokkaat liedet vanhojen saviliesien tilalla vähentävät tarvetta käyttää puuta ruoanlaittoon. Näin säästyy 250 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, minkä lisäksi kotien turvallisuus kasvaa ja ruoanlaittoon menevää aikaa säästyy.

Projekti: Puhtaat liedet, Karnataka, Intia, climatepartner.com/1322

Intialainen sekoittaa biomassaa.
Biokaasua Intiassa

Biokaasulla korvataan ruanlaitossa aiemmin käytettyä puuta ja hiiltä. Tämän ansiosta säästyy 80 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa ja biojäte pääsee hyötykäyttöön, minkä lisäksi kodeissa ei tarvitse tehdä avotulta ruoanlaittoa varten.

Projekti: Biokaasu, Intia, climatepartner.com/1358

Konkreettisia ilmastotekoja Suomessa

Suomessa teemme aktiivista ilmastotyötä, joka edistää kansainvälisiä ilmastotavoitteitamme.

Vähennämme päästöjä myymälöissä ja jakelukeskuksissa:

 • Käytämme kaikissa toimipisteissämme pelkästään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Siirryimme uusiutuviin vuonna 2019.
 • Panostamme omaan energiantuotantoon. Aurinkovoimaa tuotetaan jo yli 30 myymälässä ja kolmessa jakelukeskuksessa. Jatkossa aurinkopaneelit asennetaan kaikkiin omiin, uusiin myymälöihin. Aurinkovoimaloita lisätään myös aina mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien myymälöiden katoille. Tavoitteena on, että Lidlin kiinteistöistä 20 % tuottaa uusiutuvaa energiaa vuonna 2025.
 • Nuukailemme energiankäytössä ja lisäämme energiatehokkuutta. Sähköä säästetään mm. led-valaistuksella, uusimalla laitteita ja hienosäätämällä myymälöiden sähkön käyttöä. Kaikki lidliläiset on koulutettu toimimaan energiapihisti omassa työssään.
 • Meillä on käytössä ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä. Se on maailman­laajuinen energiahallinnan johtamisstandardi, jonka saaminen ja säilyttäminen vaatii jatkuvaa energiankäytön arviointia ja uusien tavoitteiden asettamista sekä henkilöstön kouluttamista.

Käytämme luonnonvaroja säästeliäästi:

 • Käytämme kylmälaitteissamme entistä enemmän luonnollisia kylmäaineita.
 • Pyrimme pitämään oma kierrätysasteemme yli 90 prosentissa.
 • Vähennämme paperin käyttöä. Syksyllä 2020 viikoittain jaettavan mainoslehden sivukoko pieneni ja paperia säästyy peräti 1300 tonnia vuodessa. Vuonna 2021 Liedellä-asiakaslehti siirtyi verkkoon. Keväällä 2023 luovuimme paperisen mainoslehtemme tarjoamisesta myymälöissämme, minkä ansiosta säästämme paperia 240 tonnia vuodessa. 
 • Torjumme aktiivisesti ruokahävikkiä. Tavoitteena on pitää kilomääräinen ruokahävikki alle 1,5 prosentissa. 
 • Pyrimme pienentämään ostamiemme kuljetusten päästöjä. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä uusiutuvalla tai vähäpäästöisellä energialla kulkevia ajoneuvoja on 20 % kuljetuskalustosta.
 • Minimoimme jätteen tarkoituksenmukaisilla pakkauksilla. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä käyttää pakkauksissa 20 % vähemmän muovia, lisätä kierrätetyn muovin käyttöä pakkauksissa ja tehdä kaikista omien tuotteidemme pakkauksista maksimaalisen kierrätettäviä.

Asiakkaamme voivat myös tehdä ilmastoystävällisiä valintoja

 • Lupaamme kasvattaa kasvipohjaisten tuotteiden valikoimaa.
 • Lisäämme sähköautojen latauspisteitä myymälöidemme yhteyteen.