Lidl myymälä julkisivu

Lainmukaista toimintaa

Compliancella tarkoitetaan yrityksen lainmukaista toimintaa ja Lidlissä haluamme varmistua siitä, että noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja olemme luotettava työnantaja.

Lainsäädännön noudattaminen toimii tämän luottamuksen perustana. Siksi meille on tärkeää havaita ja ennaltaehkäistä mahdollinen lakien tai sisäisten ohjeiden vastainen toiminta. Tavoitteen toteutumista edesauttavat erilaiset ilmoituskanavat compliance-rikkomusepäilyistä.

Jos epäilet compliance-rikkomuksia (lahjonta, kilpailulain ja tietosuojalakien vastainen toiminta, petokset, kavallukset), voit ottaa suoraan yhteyttä Lidlin Legal & Compliance-osaston compliance-toimintoon tai jättää ilmoituksen sähköisen ilmoituskanavamme kautta (BKMS®).

Compliance-toiminto

Lidlin Legal & Compliance-osaston compliance-toiminto vastaa compliance-aiheisiin tiedusteluihin sekä antaa lisätietoja sähköisestä ilmoituskanavasta. Yhteydenoton voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen compliance@lidl.fi.

Sähköinen väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä (BKMS®)

BKMS®-kanavallaan Lidl täyttää Euroopan neuvoston toukokuussa 2014 antaman suosituksen väärinkäytösten eli ns. whistleblowing-järjestelmän käyttöönotosta ja edistää hyvän hallintotavan sekä paikallisen lainsäädännön noudattamista organisaatiossa. Ilmoituskanava on otettu käyttöön osana Lidlin kansainvälistä compliance-ohjelmaa.

BKMS®-kanavamme kautta otamme vastaan ilmoituksia epäillyistä ns. compliance-rikkomuksista, joilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnassa tehtyjä tai yrityksen liiketoimintaan liittyviä väärinkäytöksiä, kuten lahjontaa, kilpailulain ja tietosuojaa koskevien lakien vastaista toimintaa sekä petoksia ja kavalluksia.

Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ilmoittajalle voidaan luoda suojattu postilaatikko, joka mahdollistaa Lidlin ja ilmoituksentekijän viestittelyn käsittelyprosessin aikana, vaikka ilmoitus olisi jätetty nimettömästi. Ilmoituksen tekemisestä ei aiheudu ilmoittajalle minkäänlaista haittaa. Järjestelmä ohjaa ilmoituksen tekemisessä.

 

Korruption vastaista työtä arjessa

picture

Syksyllä 2019 Lidl Suomi liittyi mukaan Oikeusministeriön koordinoimaan Sano ei korruptiolle -kampanjaan. Kampanjaan osallistuva organisaatio vakuuttaa, että

  • sen johto on sitoutunut vastustamaan korruptiota,
  • se ei hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltään eikä yhteistyökumppaneiltaan ja
  • se ohjeistaa työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta.

Lidl on mukana kampanjassa, koska haluamme pitää aihetta esillä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin ja tehdä tunnetuksi hyviä käytäntöjämme. Meillä Lidlissä

  • toimihenkilöiden työsopimuksessa on maininta siitä, että emme ota vastaan tai luovuta minkäänlaisia rahanarvoisia etuja tai lahjoja. 
  • joululahjatkin palautetaan ystävällisten perusteluiden kera lähettäjälle. Kyse on myös tasa-arvosta, sillä lahjat eivät jakaudu organisaatiossa tasapuolisesti. 
  • asiat sovitaan aina selkeästi ja sovituista asioista pidetään kiinni. Tämä on meille kunnia-asia!
  • tehdään yhteistyötä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka sitoutuvat eettisiin toimintaohjeisiimme.
  • on käytössä ilmoituskanava,  jonka kautta työntekijämme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä, tarvittaessa vaikka nimettömästi.