Poika istuttaa puuta

Taimiteko ilmaston hyväksi

Istutimme Suomeen hiilinieluja

picture

Metsät toimivat ilmastolle arvokkaina hiilinieluina, sillä ne sitovat itseensä hiilidoksidia.

Istutimme kesäkuussa 2020 10 000 taimea Mikkeliin entiselle suoalueelle. Viiden hehtaarin kokoinen Lidl-metsä sitoo noin 2 300 tonnia hiilidioksidia 43 vuodessa (*). Tämä vastaa yhden Lidl-myymälän rakentamisesta ja käytöstä syntyviä päästöjä. Metsän istutusta varten palkattiin 17 paikallista nuorta.

Istutus oli osa Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallia, jossa Suomeen istutetaan 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Olemme mukana auttamassa, että Taimiteko pääsee tavoitteeseensa ja Suomen hiilinielut kasvavat.

Taimitekoon osallistumalla kompensoimme omia päästöjämme, autamme tekemään Suomesta ilmastoystävällisemmän ja työllistämme taimia istuttavia nuoria.

(*) Lähde: Luke

 

lrb.ecology

2 300 tonnia päästöjä

Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan viiden hehtaarin kokoinen mäntymetsä sitoo 43 vudoen aikana noin 2 300 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Se vastaa noin 230 suomalaisen keskimääräisiä päästöjä vuodessa.

lrb.fresh

10 000 istutettua taimea

Lidlin lahjoittamalla summalla voitiin ostaa 10 000 männyntaimea. Männyn istutustiheys yhdelle hehtaarille on noin 2 000 kappaletta, joten Lidlin taimista kasvaa noin viiden hehtaarin kokoinen metsä.

lrb.friendly

17 nuorelle töitä

Taimien istuttaminen työllisti 17 yläkouluikäistä nuorta. Nuoret saivat palkkaa 40 senttiä yhdestä istutetusta taimesta.