Ilmastonmuutoksen jarruttaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Tehokkain tapa hillitä ilmaston lämpenemistä on pienentää päästöjä. Lidlissä olemme ilmoittautuneet ilmastotalkoisiin ja sitoutuneet useisiin konkreettisiin tekoihin ja tavoitteisiin ilmaston hyväksi. Ilmastostrategiamme kunnianhimoiset tavoitteet ulottuvat aina vuoteen 2030 asti.

Ilmastostrategiamme tukipilarit

Seuraamme hiilijalanjälkeämme jatkuvasti

Analysoimme päästöjä paitsi oman toimintamme myös koko arvoketjun osalta.

Asetamme tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Oman toiminnan ja ostoenergian päästöille asettamamme tavoite perustuu Science Based Targets -aloitteen metodeihin ja edistää tavoitetta hillitä maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Teemme konkreettisia tekoja

Pyrimme sekä omassa toiminnassa että toimitusketjuissa ensin välttämään ja vähentämään päästöjä. Loput päästöt hyvitämme luotettavien hankkeiden kautta.

Tieteeseen perustuvat tavoitteet

Lidlin emoyhtiö Schwarz Group liittyi elokuussa 2020 Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sitoutui asettamaan itselleen tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Lidlin kansainvälinen ilmastostrategia on tehty SBTi-metodien mukaisesti. Lidlin konkreettiset ilmastoteot ovat osa emoyhtiön ilmastotavoitteita.

Lidlin kansainväliset ilmastotavoitteet 

 • Lidl pyrkii kansainvälisesti pienentämään oman toiminnan päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna. Suomessa päästöjen vähennystarve on noin 15 %.
 • Vuonna 2022 Lidl siirtyy uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöön kaikissa toimintamaissa. Tämän jälkeen yhtiö hyvittää loput oman toiminnan* päästöt sertifioitujen ilmastohankkeiden kautta. Suomessa olemme käyttäneet pelkästään uusiutuvilla tuotettua sähköä jo vuodesta 2019. Näin vaikutamme omalta osaltamme kansainväliseen tavoitteeseen olla oman toiminnan osalta hiilineutraali jo vuonna 2022.
 • Haluamme pienentää myös toimitusketjuissamme syntyviä päästöjä. Tavoitteena on, että kansainvälisesti tarkasteltuna suurimmat tavarantoimittajamme, jotka aiheuttavat 75 % Lidlissä myytäviin tuotteisiin liittyvistä päästöistä**, asettavat omat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa vuoteen 2026 mennessä.

*Oman toiminnan päästöiksi luetaan yrityksen suorat kasvihuonepäästöt kuten kylmäaineiden ja omien autojen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä ostoenergian päästöt eli käytetyn maakaasun, sähkön ja lämmityksen päästöt. Ilmastokielellä näistä puhutaan termeillä scope 1 ja scope 2.

**Tässä puhumme ilmastokielellä scope 3 -päästöistä.

Kauppa joka menetti jälkensä

Tervehdys täältä aavikolta. Lidl aikoo olla hiilineutraali vuonna 2022.

Hiilineutraaliksi vuonna 2022

Tavoitteemme on olla oman toiminnan osalta hiilineutraali vuonna 2022. Oman toiminnan päästöiksi luetaan  suorat kasvihuonepäästöt kuten kylmäaineiden ja omien autojen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä ostoenergian päästöt. 

Miten? Vältämme ja vähennämme päästöjä aina kun mahdollista. Loput päästöt hyvitämme sertifioitujen ilmastohankkeiden kautta.

Vuonna 2022 voit siis tehdä ostoksia kaupassa, jonka omasta toiminnasta ei jää jälkeäkään. Mutta mikä on tämä erittäin salainen elokuva, josta näyttelijä videolla puhelee? Siitä lisää myöhemmin...

Konkreettisia ilmastotekoja Suomessa

Suomessa teemme aktiivista ilmastotyötä, joka edistää kansainvälisiä ilmastotavoitteitamme.

Vähennämme päästöjä myymälöissä ja jakelukeskuksissa:

 • Käytämme kaikissa toimipisteissämme pelkästään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Siirryimme uusiutuviin vuonna 2019.
 • Panostamme omaan energiantuotantoon. Aurinkovoimaa tuotetaan jo yli 20 myymälässä ja kahdessa jakelukeskuksessa. Jatkossa aurinkopaneelit asennetaan kaikkiin omiin, uusiin myymälöihin. Aurinkovoimaloita lisätään myös aina mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien myymälöiden katoille. Tavoitteena on, että Lidlin kiinteistöistä 20 % tuottaa uusiutuvaa energiaa vuonna 2025.
 • Nuukailemme energiankäytössä ja lisäämme energiatehokkuutta. Sähköä säästetään mm. led-valaistuksella, uusimalla laitteita ja hienosäätämällä myymälöiden sähkön käyttöä. Kaikki lidliläiset on koulutettu toimimaan energiapihisti omassa työssään.
 • Meillä on käytössä ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä. Se on maailman­laajuinen energiahallinnan johtamisstandardi, jonka saaminen ja säilyttäminen vaatii jatkuvaa energiankäytön arviointia ja uusien tavoitteiden asettamista sekä henkilöstön kouluttamista.

Käytämme luonnonvaroja säästeliäästi:

 • Käytämme kylmälaitteissamme entistä enemmän luonnollisia kylmäaineita
 • Pyrimme pitämään oma kierrätysasteemme yli 90 prosentissa.
 • Vähennämme paperin käyttöä. Syksyllä 2020 viikoittain jaettavan mainoslehden sivukoko pieneni ja paperia säästyy peräti 1300 tonnia vuodessa. Vuonna 2021 Liedellä-asiakaslehti siirtyy verkkoon.  
 • Torjumme aktiivisesti ruokahävikkiä. Tavoitteena on pitää kilomääräinen ruokahävikki alle 1,5 prosentissa. 
 • Pyrimme pienentämään ostamiemme kuljetusten päästöjä. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä uusiutuvalla tai vähäpäästöisellä energialla kulkevia ajoneuvoja on 20 % kuljetuskalustosta.
 • Minimoimme jätteen tarkoituksenmukaisilla pakkauksilla. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä käyttää pakkauksissa 20 % vähemmän muovia, lisätä kierrätetyn muovin käyttöä pakkauksissa ja käyttää omissa tuotteissa vain täysin kierrätettäviä muovipakkauksia.

Asiakkaamme voivat myös tehdä ilmastoystävällisiä valintoja

 • Lupaamme kasvattaa kasvipohjaisten tuotteiden valikoimaa.
 • Tarjoamme tuotteita, joiden hiilijalanjälki on hyvitetty.
 • Lisäämme sähköautojen latauspisteitä myymälöidemme yhteyteen.