Vastuullisuusohjelma yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Keväällä 2018 kysyimme asiakkailtamme, henkilöstöltämme ja yhteistyökumppaneiltamme, mikä kaupan vastuullisuudessa on tärkeintä. Vastauksissa korostui vastuullisuustyön moninaisuus: yrityksen on huomioitava niin vaikutuksensa ympäristöön ja yhteiskuntaan kuin asemansa toimitusketjun osana ja työnantajana. Käytimme kyselyssä ja haastatteluissa saamiamme vastauksia apuna vastuullisuusohjelmamme painopisteiden määrittelyssä.


Syntyneessä kokonaisuudessa on pyritty huomioimaan laajasti vastuullisuuden eri näkökulmia, keskittyen Lidlille olennaisiin teemoihin, joissa vaikutus on suuri. Tutustu tarkemmin, mihin vastuullisuusaiheisiin panostamme erityisesti tulevina vuosina.