Hyvinvoivan lehmän kevytmaito eli Ilona-maito tulee tiloilta, joilla lehmät elävät vapaina pihatoissa ja pääsevät ulkoilemaan ympäri vuoden.

Eläinten hyvinvointi on todennettu Welfare Quality® -auditoinnilla, jossa mitataan eläimen senhetkistä hyvinvointia: lajille ominaista käyttäytymistä, terveyttä, ravitsemusta ja pito-olosuhteita. Welfare Quality® on riippumaton järjestelmä, joka perustuu vahvaan tieteelliseen näyttöön.

Ilona-maidon matka

Lehmät laitumella

Ilona-maito tulee suomalaisilta tiloilta Pohjois-Savosta.

Millaista elämää Wellfare Quality -tiloilla eletään ja kuinka tunnistaa hyvinvoiva lehmä?

Video kuvattu Jääskelän tilalta Kuopiosta kesällä 2019.

Riippumaton arviointi

Hyvinvoivat lehmät laiduntavat

Ilona-maitoa tuottavilla tiloilla eläinten hyvinvointia auditoidaan Welfare Quality® -kriteerien (WQ) mukaisesti. Arvioitavat pääkategoriat ovat pito-olosuhteet, lajille ominainen käyttäytyminen, terveys ja ravitsemus. WQ-tarkastuskäynnin aikana tarkistetaan muun muassa eläinten fyysinen kunto ja tarkkaillaan esimerkiksi niiden sosiaalista käyttäytymistä ja arvioidaan stressitasoa ja suhtautumista ihmiseen. Lisäksi arvioidaan tilan olosuhteita.

Ilona-maitoa tuottavat tilat ovat saaneet auditoinnissa erittäin hyvät arvostelut (edistynyt taso) ja niillä on kehityssuunnitelma eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi entisestään. Tilat auditoidaan säännöllisesti.

Welfare Quality® (WQ) on riippumaton maailmanlaajuinen järjestelmä, joka perustuu vahvaan tieteelliseen näyttöön. Auditoijien tulee olla Welfare Quality® -komitean arvioimia, sertifioituja auditoijia. 

 

Eläinten hyvinvointi edellä

Ilona-maito_laidunnus_ulkoilu_welfare quality_Lidl

Lehmät ovat sosiaalisia laumaeläimiä, jotka ulkoilevat mielellään, jos siihen on mahdollisuus. Lehmät makaavat yli puolet vuorokaudesta ja ne tarvitsevat paitsi mukavan makuualustan myös paljon tilaa makuulle menemiseen.

Ilona-tiloilla lehmät pääsevät ulos aina halutessaan. Ne asuvat pihatossa, jossa niillä on omat makuupaikat mutta mahdollisuus myös liikkua vapaasti ja seurustella kavereiden kanssa. Lypsyaikaan ne kävelevät itse lypsettäviksi. Kesällä lehmät laiduntavat.

Ilona-maitoa tuottavien tilojen lehmät kuuluvat tuottajille vapaaehtoiseen nautojen NASEVA-terveydenhuoltoseurantaan. Se tarkoittaa, että eläinlääkäri käy vuosittain terveydenhuoltokäynnillä ja tilalla on eläinlääkärin tekemä, terveydenhuoltokäynnin perusteella laadittu kirjallinen terveydenhuoltokartoitus ja -suunnitelma, joka päivitetään vuosittain.

Ilona-maitoa ja -jogurttia kaikista Suomen Lidleistä

Ilona hyvinvoivan lehmän maitotölkki ja jogurttitölkki

Ilona-maito ja -jogurtti pakataan ympäristöystävällisempään, tavallista kevyempään ja valkaisemattomasta FSC-kartongista valmistettuun tölkkiin, jonka hiilijalanjälki on hyvitetty.