Kaakaopapuja

Kestävämpää kaakaontuotantoa

KESTÄVÄMPÄÄ KAAKAONVILJELYÄ NORSUNLUURANNIKOLLA

Raaka-aineiden vastuullinen tuotanto on Lidlille tärkeää. Kestävämmällä viljelyllä voidaan varmistaa, että esimerkiksi Afrikassa kaakaota viljelevien ihmisten elinkeino säilyy ja kaakaota saadaan tulevaisuudessakin. Lisäksi on kyse sademetsien ekosysteemien suojelemisesta.

Siksi perustimme suuren osan maailman kaakaosta tuottavalle Norsunluurannikolle PROCACAO-koulutuskeskuksen pienviljelijöille. Keskuksessa kaakaon viljelijöitä koulutetaan viljelemään kaakaota ympäristöystävällisemmin ja nykyaikaisilla tekniikoilla.

PROCACAO-projektissa viljelijät tutustuvat myös muihin hyötykasveihin, joita he voivat viljellä pelloillaan tehokkaasti. Uudet lajit ovat investointi viljelijöiden omaan toimeentuloon, mutta hyväksi myös luonnon monimuotoisuudelle. Kestävämmän maanviljelyn turvin pienviljelijät ovat paremmassa asemassa ilmastonmuutosta ja markkinahintojen heilahteluja vastaan. Myös tulevien sukupolvien toimeentulo on näin paremmassa turvassa.

Mikä PROCACAO?

PROCACAO-hankkeen videoesittely

PROCACAO-hanke alkoi Norsunluurannikolla Lidlin, kehitysyhteistyöjärjestö GIZin ja maatalouden kehitysvirasto ANADERin yhteistyönä vuonna 2012. Jo 18 000 kaakaon viljelijää on lisäkouluttautunut PROCACAO-hankkeen kautta. Torjunta-aineiden käyttö on vähentynyt, maaperää on suojeltu ja jo hankkeen ensimmäisinä vuosina viljelyalalta saatiin merkittävästi enemmän satoa.

Vuodesta 2019 alkaen PROCACAO-koulutuskeskus on niin vakiintunut, että se rahoittaa itse itsensä ja toiminta jatkuu ANADERin ja Norsunluurannikon hallinnon ohjauksessa. Kaakaon viljelijöiden kouluttautuminen PROCACAOn kautta jatkuu tulevaisuudessakin.

Katso englanninkieliseltä videolta, millainen PROCACAO-projekti on ollut.

PROCACAO-hankkeen saavutuksia

koulutettua kaakaon viljelijää

koulutusta

Kestävällä kaakaontuotannolla on merkitystä

Kaakaopavut kaakaopuun hedelmän sisällä

Länsiafrikkalainen Norsunluurannikko on maailman suurin kaakaon tuottaja: kaikesta maailmassa tuotetusta kaakaosta noin 40 prosenttia tulee Norsunluurannikolta. Joka neljäs maan asukas on suoraan tai epäsuorasti riippuvainen kaakaopapujen viljelystä, ja yhteensä kuusi miljoonaa ihmistä saa elantonsa kaakaonviljelystä. Suurin osa kaakaopuista kasvaa pienillä perheveiljelmillä, jotka eivät enää vuosia jatkuneen ja vanhentuneilla metodeilla toteutetun viljelyn jälkeen saaneet viljelystä riittävää toimeentuloa. Siksi uusien viljelmien tieltä raivattiin laittomasti sademetsää ja tuhottiin monien lajien elinympäristöjä.

Modernien viljelytapojen kouluttaminen kaakaon viljelijöille on avain sekä maaperän ja sademetsien pitkäkestoiseen suojelemiseen että viljelijöiden toimeentulon varmistamiseen. Koulutetut viljelijät ovat mukana varmistamassa omaa toimeentuloaan ja sitä, että kaakaota riittää globaaliin tarpeeseen.

PROCACAO-projekti on osoittanut, että maanviljely ja ympäristönsuojelu sopivat yhteen myös kaakaon kohdalla.