Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme

Lidlin toimitusketjut ulottuvat viidelle eri mantereelle ja ne koostuvat itsenäisistä tavarantoimittajista ja heidän työntekijöistään. Suhtaudumme sen mukanaan tuomaan vastuuseen vakavasti. Tiedostamme, että pitkissä toimitusketjuissa ilmenee ihmisoikeusriskejä, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, järjestäytymisen vapauteen ja erilaisiin pakkotyön muotoihin. Pyrimme pienentämään näitä riskejä arvioimalla ihmisoikeusvaikutuksia eri toimitusketjuissa, auditoimalla riskimaissa toimivia käyttötavaroiden tavarantoimittajiamme ja panostamalla sertifiointeihin, jotka takaavat, että tuotanto-olosuhteita valvotaan ja kehitetään.

Luotettavan tiedon saaminen ihmisoikeusvaikutuksista toimitusketjuissa on haastavaa ja siksi myös tehtyjen toimien tulosten mittaaminen on vaikeaa. Lisätäksemme toimitusketjujemme läpinäkyvyyttä ja tietoa ihmisoikeusvaikutuksista olemme päättäneet teettää ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin toimitusketjuissamme. Vaikutusarvioinnin myötä aiomme kertoa jatkossa yhä enemmän ihmisoikeusvaikutuksista toimitusketjuissamme ja toimistamme negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

Tavoitteet

  • Kaikki tavarantoimittajamme sitoutuvat eettisiin toimintaohjeisiimme. Velvoitamme jokaisen yhteistyökumppanimme alihankkijoineen noudattamaan eettisiä toimintaperiaatteitamme, jotka pohjaavat Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) sopimuksiin.
  • Auditoimme riskimaiden tavarantoimittajamme. Yhteistyön aloittamisen edellytys on, että riskimaassa  toimiva käyttötavaravalmistaja on hyväksytysti amfori BSCI -auditoitu. Amfori BSCI on eurooppalaisten kauppaketjujen yhteinen aloite, jonka jäsenet sitoutuvat parantamaan tuotantolaitosten työoloja kaikkialla maailmassa.
  • Arvioimme ihmisoikeusvaikutuksiamme. Kun tiedämme, missä merkittävimmät vaikutukset syntyvät, voimme paremmin vaikuttaa. Raaka-aineiden sertifioinnit ja riskimaissa suoritettavat auditoinnit ovat merkittäviä askeleita pitkällä tiellä ihmisoikeuksien edistämiseksi. 

Faktat

Bangladesh Accord

Olemme mukana Accord-sopimuksessa, jossa Bangladeshissa toimivat yritykset sitoutuvat yhdessä kehittämään työoloja ja turvallisuutta paikallisilla tekstiilitehtailla.

BSCI-auditointia

Kuluneen kymmenen vuoden aikana Lidlille kansainvälisesti käyttötavaraoita valmistaviin tuotantolaitoksiin on tehty yli 20 000 kolmannen osapuolen amfori BSCI -auditointia.

Hedelmät ja vihannekset työolot huomioivilta tiloilta

Kaikki Suomen ulkopuolelta hankkimamme hedelmät ja vihannekset tulevat GlobalG.A.P. GRASP-sertifioiduilta tiloilta, joita auditoidaan ympäristö- ja sosiaalisista näkökohdista.

Joka kymmenes tuote sertifioitu

Panostamme raaka-aineiden sertifiointeihin ja viestimme sertifioinnista tuotteissä näkyvillä merkinnöillä tehdäksemme vastuulliset valinnat helpoiksi. Tällä hetkellä noin 10 % liikevaihdostamme muodostuu sertifioiduista tuotteista.