Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme

Lidlin toimitusketjut ulottuvat viidelle eri mantereelle ja ne koostuvat itsenäisistä tavarantoimittajista ja heidän työntekijöistään. Suhtaudumme sen mukanaan tuomaan vastuuseen vakavasti. Tiedostamme, että pitkissä toimitusketjuissa ilmenee ihmisoikeusriskejä, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, järjestäytymisen vapauteen ja erilaisiin pakkotyön muotoihin. Pyrimme pienentämään näitä riskejä arvioimalla ihmisoikeusvaikutuksia eri toimitusketjuissa, auditoimalla riskimaissa toimivia käyttötavaroiden tavarantoimittajiamme ja panostamalla sertifiointeihin, jotka takaavat, että tuotanto-olosuhteita valvotaan ja kehitetään.

Työmme ja tavoitteemme ihmisoikeuksien toteutumiseksi toimitusketjuissamme on koottu linjauspaperiin, joka ohjaa ostotoimintaamme. Linjaukseen pääsee tutustumaan tarkemmin tästä:

Strategiamme

  1. Vaikutusten jatkuva arviointi. Haluamme torjua kaikenlaisia ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä omassa liiketoiminnassamme. Teemme jatkuvaa riskien ja kehitysmahdollisuuksien arviointia ja lisäämme toimitusketjujemme läpinäkyvyyttä.
  2. Standardien noudattamisen varmistaminen. Tuemme ILO:n perustyönormien noudattamista ja tukeudumme kansainvälisesti tunnustettuihin sertifiointeihin ja sosiaalisen auditoinnin ohjelmiin.
  3. Reilun kaupan laajentaminen. Tuemme toimeentuloon riittäviä palkkoja sekä oikeudenmukaista arvon jakautumista koko toimitusketjussamme. Keskitymme varmistamaan erityisesti pienviljelijäyritysten toimeentuloa, minkä vuoksi haluamme lisätä Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden määrää.
  4. Muutosten edistäminen. Sitoudumme erilaisiin kehitysohjelmiin, aloitteisiin ja projekteihin toimitusketjuissamme ja käymme säännöllistä vuoropuhelua muiden toimijoiden kanssa yhteiskunnan ja kestävän tulevaisuuden kehittämiseksi.