Vastuullisuus ja huolellisuus toiminnan keskiössä

Vastuullisuus on toimintamme keskeinen arvo. Laaja yritysvastuu edellyttää pitkäjänteistä työtä, ja kehitämme jatkuvasti käyttämiämme vastuullisuuden standardeja. Meille on tärkeää, että myymämme tuotteet valmistetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Olemme kirjanneet huolellisuusperiaatteeseemme kuinka varmistamme ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamisen tavaroiden hankinnassa. Sitoudumme toimimaan huolellisuusperiaatteen sekä asettamiemme standardien mukaisesti.  

Käytössämme on useita keinoja, joilla voimme varmistaa, että toimintatapamme ovat vastuullisia. Tunnistamme ja käsittelemme ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja korruptioon liittyviä haasteita. Olemme mukana useissa aloitteissa, jotka puolustavat elämiseen riittäviä palkkoja sekä ympäristönsuojelua. Omille työntekijöillemme tarjoamme reilut ja tasa-arvoiset työolosuhteet.

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuualoite. Mukana olevat yritykset sitoutuvat noudattamaan kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta. Global Compact tarjoaa hyvän rungon yrityksemme vastuullisuustyölle ja kehittämällemme vastuullisuusohjelmalle. Meille vastuullisuus ja kestävyys eivät ole vain sanahelinää, vaan näemme ne menestyksen ja kasvun avaimina.   

 

YK:n Global Compact -aloite

Global Compact muodostuu kymmenestä vastuullisen liiketoiminnan periaatteesta, joiden keskiössä ovat ihmisoikeudet, työntekijät, ympäristö sekä korruption vastustaminen. Meille nämä periaatteet toimivat ohjenuorana täydentämään jo vakiintunutta ja kattavaa sitoutumistamme ihmiskunnan ja ympäristön hyväksi.

Logo

Global Compactin periaatteet

  • Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään
  • Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksiin
  • Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin
  • Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista
  • Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista
  • Yritysten tulee poistaa syrjintää työssä ja ammatissa
  • Yrityksillä tulee olla ennaltaehkäisevä lähestymistapa ympäristöllisiin haasteisiin
  • Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa
  • Yritystoiminnan tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja leviämistä
  • Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan,  mukaan lukien kiristys ja lahjonta

Tiedostamme, että Lidl osana Schwarz Groupia on osallisena YK:n Global Compactissa. Tuemme Global Compactin periaatteita sekä kestävän kehityksen tavoitteiden ja laajemmin YK:n tavoitteiden edistämistä.

Tuemme täysin Global Compactia Schwarz Groupin sitoumuksen alla. Siksi emme lisäksi ota osaa Global Compactin toimintoihin.