pölyttäjäiset.

Kuinka rakentaa ympäröivää luontoa kunnioittaen?

Lahopuuaita Vantaan Vapaalan myymälän pihassa.

Pienellä suunnittelulla luonto on mahdollista pitää lähellä myös rakennetussa ympäristössä. Teetämme uusien Lidl-myymälöiden tonteille ekologisia kartoituksia, joiden perusteella myymälä ja sen ympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa ympäröivää luontoa ja sen lajistoa mukaillen ja kunnioittaen.

Näissä kohteissa olemme jo tarttuneet toimeen:

Tampereen Linnainmaa Tampereen Linnainmaalla sijaitsevan myymälän tontti on metsäinen ja siellä on tehty liito-oravahavaintoja. Myymälän ympäristö on suunniteltu niin, että liito-oravien kulkureitti säilyy koskemattomana ja tontille on laitettu liito-oravalle pönttö, johon voi asettua pesimään. Alueelta löytyy myös luontopolku ja se saa säilyä virkistyskäytössä tulevaisuudessakin. Linnainmaan pihapiiristä löytyy myös muinaismuistokivi. Kiveä suojelee muinaismuistolaki ja sillä on määritelty suoja-alue, jota on kunnioitettu myymälän pihan suunnitelmassa. Lidl huolehtii parkkipaikan läheisyydessä olevan kiven ympäristön hoidosta.

Riihimäki Riihimäelle avautui marraskuussa 2021 Lidlin Suomen ensimmäinen puumyymälä. Myymälän pihalle on istutettu perhosniitty. Perhosniityn idea tulee lähiympäristöstä, jossa on jo ennestään perhosille otollisia paikkoja. Niittyalue jatkuu yhtenäisenä Riihimäen kaupungin tontille ja yhteensä niittyä istutetaan tuhansia neliöitä. Perhosniitylle istutetaan kasvillisuutta niin, että niitty kukkii läpi kesän ja väriloisto houkuttelee perhosia luokseen. Myymälän pihaan istutetaan lisäksi perhos- ja mehiläisystävällisiä värikkäitä perennoja.

Vantaan Vapaala Pilotoimme luonnon monimuotoisuuden tukemista Vantaan Vapaalan myymälässä, joka avattiin syksyllä 2020. Tontilta löytyy linnun- ja lepakonpönttöjä sekä hyönteishotelleja ja ennen rakennustöiden aloittamista kerätystä puusta tehtiin suuri, 75-metrinen lahopuuaita. Pihalla kasvaa ympäristöön sopivia puita ja marjapensaita ja nurmikon sijaan tontille istutettiin metsäniittyä.

Järvenpään jakelukeskus Ennen myymälöitä ihan ensimmäinen ekologinen kartoitus ja monimuotoisuustoimenpiteitä on tehty Järvenpään jakelukeskuksen tontille. Alueelta löytyy linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja ja rakennusaikana suojattiin ja säästettiin muun muassa aluskasvillisuutta, puustoa, kosteikkoa ja noro. Lintujen pesimäajat huomioitiin esimerkiksi meluavien töiden aikataulutuksessa.